06:06
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2024-06-12

Category: AIR QUALITY

Informacja o jakości powietrza 12-13.06.2024 oraz prognozowana jakość powietrza 13-14.06.2024

12.06.2024 r. (środa)
nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

13.06.2024 r. (czwartek) godz. nocne i poranne
nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

13-14.06.2024 r. (czwartek, piątek)
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo dobra* i dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń.

Attachments: