06:06
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2023-06-08

Category: AIR QUALITY

Jakość powietrza 08.06.2023 - 11.06.2023

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

08.06.2023 r.(czwartek)
nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), 24-godzinnych
pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla(10000 μg/m3) oraz wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

09.06.2023 r.(piątek) godz.nocne i poranne
nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

09-11.06.2023 r.(piątek, sobota,niedziela)
jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra* i bardzo dobra*;warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

Attachments: