08:03
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2023-03-24

Category: AIR QUALITY

Jakość powietrza 24.03.2023 oraz prognozowana jakość powietrza 24.03.2023-26.03.2023

Jakość powietrza w województwie śląskim ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzie dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń
i umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w części środkowej okresowo dostateczna*; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Attachments: