08:09
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2023-09-26

Category: AIR QUALITY

Jakość powietrza 26.09.2023 oraz prognozowana jakość powietrza 26-27.09.2023

26.09.2023 r. - nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
26-27.09.2023 r. - jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń i umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) dostateczna; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Attachments: