00:07
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2024-07-17

Category: AIR QUALITY

Jakość powietrza 17.07.2024 oraz prognozowana jakość powietrza 17-18.07.2024

17.07.2024 r.(środa) godz. nocne i poranne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
17-18.07.2024 r. (środa, czwartek) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo dobra* i dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń, okresowo (szczególnie w godzinach południowych i popołudniowych) ze względu na poziom ozonu umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

Attachments: