09:02
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2020-02-14

Category: AIR QUALITY

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim 14.02.2020 r.

Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie w części środkowej i południowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

15.02.2020 r. - jakość powietrza na przeważającym obszarze województwa śląskiego będzie dobra, na pozostałym obszarze ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana, lokalnie w części środkowej i południowej województwa dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.
16.02.2020 r. - jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dostateczna, lokalnie w części południowej może być zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Attachments: